Köp & Avtalsvillkor

1. Översikt

Dessa villkor gäller vid köp av tjänster på hemsidan Godkänd.se. Unidata Sverige AB (Unidata) driver hemsidan Godkänd.se (G). Termerna ”vi”, ”vår” i detta avtal refererar till Godkänd.se samt Unidata Sverige AB.

Genom att besöka vår hemsida och köper våra tjänster så godkänner du även de villkor som framkommer här. Om du inte godkänner dessa Köp- och avtalsvillkor så får du inte besöka hemsidan eller använda dig av våra tjänster.

Vi har rätten att, utan anledning, vägra utföra tjänsten till vem som helst vid vilken tidpunkt som helst.

2. Utgivningsbevis

3. Tjänst

Vi tillhandahåller en tjänst som går ut på att samla in betygsunderlag på efterfrågade personer från universitet och högskolor i Sverige. Tjänsten påbörjas då förfrågan till universitet eller högskola (U/H) har skickats.

4. Ångerrätt

I samband med att betalning av köpet görs så godkänns detta köp- och avtalsvillkor. När köpet är betalt och godkänt av dig som kund så utför vi den tjänst som du som kund har beställt. I och med detta har kunden uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

5. Fullgjord tjänst

En fullgjord tjänst enligt detta avtal definieras av att en förfrågan om studieintyg skickas till, av kunden efterfrågat, U/H. I det fall U/H inte har underlag för efterfrågat personnummer klassas tjänsten ändå som en fullgjord tjänst.

6. Betalning

Vi använder oss av tredje part för betalningstjänster. Villkor för dessa finns separat i samband med betalning.

7. Ansvar

Vi försöker att se till att all insamlad information är så korrekt som möjligt. Vi förlitar oss dock på att U/H tillhandahåller korrekt information. Informationen som vi tar fram kommer direkt från Sveriges universitet och högskolor och vi friskriver oss därför från riktigheten i denna information. Enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska varje sådan dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister. Studieresultat och betyg är exempel på sådana uppgifter. Statliga myndigheter lyder under offentlighetsprincipen vilket bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

8. Leverans av tjänst

En förfrågan om en allmän handling ska av U/H hanteras skyndsamt. Leveranstiden av vår tjänst beror på hur snabbt U/H hanterar våra ärenden och vi garanterar därför ingen leveranstid. Målet är att leverans ska ske inom 48 timmar.

9. Force majeure

Godkänd.se ersätter inte skada orsakad av omständigheter utanför vår kontroll. Exempel på detta kan vara nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet.