Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som Unidata Sverige AB org.nr. 559243-6603 (”Godkänd.se”) samlar in, och hur Godkänd.se hanterar, lagrar och använder den samt vilka rättigheter du har kopplat till dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Från och med den 25 maj, 2018, kommer detta vara EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR). Innan dess reglerades hanteringen i personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.

Saknar du svar på någon fråga som du har och som inte framkommer i denna policy får du gärna hör av dig till Godkänd.se.


Genom att acceptera denna policy ger du ditt uttryckliga samtycke till att Godkänd.se får hantera och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till dessa villkor och hanteringen av dina personuppgifter enligt denna policy kommer du inte att kunna bli medlem hos Godkänd.se


Ni är välkomna att kontakta Godkänd.se:
Unidata Sverige AB
Kommendörsgatan 37 BV
114 58 Stockholm, Sweden
E-mail: info@godkänd.se


Vilka personuppgifter hanterar Godkänd.se?

De personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Godkänds.se webbplats, Godkänd.se, kommer Godkänd.se att lagra.

Informationen som kan komma att samlas in består av ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och användarnamn.

Godkänd.se samlar även in information genom cookies, se Godkänd.se’s cookiepolicy.

Vad använder Godkänd uppgifterna till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av dina uppgifter är att Godkänd ska kunna:

  • tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på Godkänd.se,
  • meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Godkänd.se eller från Godkänd.se samarbetspartners via e-post, SMS, och andra kommunikationssätt,
  • göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på Godkänd.se,
  • förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet.

Vilka delar vi uppgifterna med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter, förutom ditt personnummer som Godkänd.se inte kommer att dela, i enlighet med de ändamål som beskrivits ovan till samarbetspartners till oss. För att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig använder vi oss också av system- och hostingleverantörer, som när de tillhandahåller sina tjänster till oss kan komma att få tillgång till dina uppgifter. Utöver vad som anges i denna policy kommer Godkänd.se inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till Godkänd.se när du registrerar dig på Godkänd.se med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig. Relevant koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna policy.

Laglig grund för behandling och överföring

Godkänd.se’s behandling och överföring av dina personuppgifter i enlighet med denna policy grundar sig i Godkänd.se’s legitima intresse att behandla dina uppgifter (intresseavvägning) samt i det avtal som du och Godkänd.se ingått för användningen av Godkänd.se’s tjänster. Mer specifikt är Godkänd.se’s behandling och överföring nödvändig för att:

  • tillgodose Godkänd.se’s berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig,
  • tillgodose Godkänd.se’s berättigade intresse av att verifiera identiteten på den person som Godkänd.se’s ingår avtal med (personnumret)
  • tillgodose Godkänd.se’s berättigade intresse av att skydda och utveckla system och tjänster,
  • tillhandahålla Godkänd.se’s tjänster till dig och
  • uppfylla Godkänd.se’s avtal med dig.

Samtycke

När du godkänner den här policyn godkänner du att Godkänd.se använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att Godkänd.se använder cookies och annan liknande teknik, se Godkänd.se’s cookiepolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att höra av dig till oss.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att förändras och uppdateras. Vi kommer dock alltid att upplysas dig om de förändringar vi genomför genom mailutskick och/eller nästa gång du loggar in för att använda Godkänd.se’s tjänster. Du kommer att upplysas om de åtgärder, om några, som du kan komma att behöva vidta i samband med våra förändringar av denna policy och om det påverkar hur vi hanterar dina uppgifter.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När du registrerar dina uppgifter hos oss finns de kvar så länge du är medlem och är aktiv hos oss.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Registerutdrag har du rätt att begära kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vill du veta hur Godkänd.se behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Godkänd.se (se ”Personuppgiftsansvarig” nedan). Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndigheten. Läs mer på datainspektionen.se.

Säkerhet

Godkänd.se vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Godkänd.se ansvarar för de personuppgifter som behandlas under namnet Godkänd. Eventuella frågor och felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till Godkänd.se kundtjänst, kontaktuppgifter nedan.

Unidata Sverige AB, org.nr. 559243-6603

Kommendörsgatan 37 BV, 114 58 Stockholm

info@godkänd.se